Grond waterstand in Meddo aan de Goorweg gemeten in cm's. Het gaat hier om de diepte (in cm) van de grondwaterstand onder maaiveld.
2008 sept. okt. nov. dec. 2008 2009 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2009 2010 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2010 2011 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2011 2012 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2012 2013 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2013 2014 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2014 2015 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2015 2016 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2016 2017 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2017 2018 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2018 2019 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2019 2020 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2020 2021 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2021 2022 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2022 2023 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2023 2024 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2024
1           1       134         195   182 153   1 126 140 117 138       205 138 145 147     1           189     168     180   1 136 128     166     155           1 108 123                 148     1                           1   111   127     187     152   115   1           159     174         1                           1             195   217         1     159 146 167 177               1 142   114     187 170         181   1 148 120     156 152 145         159   1 144   120           243 217       1 155         163         118     1 74 115       126              
2       166   2               176     178 155   2   139     163 169 191   139 144       2 137 128 134                     2       159           182 160     2                           2 119             188           2     130               155     2   109 110     157               2     125         192     171     2   103                       2 181           202     205       2   139 118 140     170     203       2       146                   2             194       206     2   138                       2         135   135            
3           3       137                   3     122 139   170 196             3   125       189   193 169         3 126   148     174 175             3 112             191           3     142     174               3       118   173               3             135         163   3                           3 101           197         208   3   161           217           3           190     206   189     3   121 134         163           3     124                     3 150       145 168               3 55                        
4           4     144               175 154   4   120     163   194 205 142         4   124     169             176   4   136       173   160 182     157   4   111   153           164   151   4       162                   4             188 198 160         4 137 113           156 175 188       4                 198         4   111                       4 181           208       182     4     121 145 165   172         178   4 149 113                       4 142         182   225           4             190 148   173       4 59   113 115   130              
5       159   5   156   141       178 195   174 148   5   120 126 136     195 204     145     5 139         187   193           5 113 136     165 172               5 118             191 201         5   135         185             5                   155       5     102 143                   5             199     183       5 98     150     199         206   5   160   150 168   209   218         5     121         193           5   115     156 158 134 165   179   156   5         164             192   5           170               5             144            
6           6     143   165           170 143   6 136 122   137 163   196 204     121     6 131 128     169 187           173   6 115   148 160   171   161   153       6                 202     150   6               190     170     6       132                   6               160       167   6                           6 97             223   216       6 181                     162   6           185       203       6     137 148             172     6               230           6   140   122               105   6                          
7           7     133           195   169     7     127   163 173     145         7 112 129       187 191   170 179 174 165   7 113 142         176             7         164         166       7         173   183 193           7         160                 7   116     158                 7   153         195             7     147     181         215 203   7     158         224           7 144 139 117 147       195           7 149 120             183         7   122                       7           175               7   97                      
8           8                   187 168 141   8   126 128   164 173 197   145   123     8 102   141   172   192   169         8 113 144     165 170   164 184 155       8   114         177             8           175               8                           8 125           145       185     8               195     173     8               224           8   156         206 223   197       8   138     167       206         8                           8 136 125   132     202 230           8     143 120 148     138           8         135                
9       161   9   158         186         139   9   126 130 143   173   203 146         9 103 133   156 174   195 192       163   9   146 145 161                   9     146             167       9       164       191           9 126         177 185             9 127   113                 168   9                   172       9         161             197   9 175   156   169           179 157   9     118         199       175   9               169           9           181       213       9 148         180     171         9 92 77 120                    
10           10                   185   125   10       142     198   147   121     10 110   142   175 188 196   167         10 118 146         176   184   155     10 119             191 158         10   126               188       10                 160         10   93         147   179         10       155 167                 10                           10           182   221           10 139 137           200           10 149                 180       10     136   168       238         10                     114     10       130                  
11           11   146           183 196 184 167 123   11     134 145 164         152   120   11 112 131 142   174 188 196   167 176 175     11 120   145 156           160       11                 141         11               188           11   130 140       191         129   11     117               175     11                           11       153   181     216         11 174 139 138 156                   11     107 149   185     206         11             149             11                           11   144 105                 93   11                          
12           12       147         196   166 127   12   137     165       147   103     12 115       176                 12 120 148 149       176             12       154   175 178       131     12         165       179 185       12       140   179 192             12 130                         12                 197     134   12                   219       12 168 143   156             179     12     102       175     200 187     12     138 143         182     155   12 132                         12 135     123 130 183   148     116     12     120       131            
13           13   148               178   130   13     135 147     199 205     101     13 99-86[1] 126 144   176   195 190   164   160   13 121 148 149 157       168           13                 149     151   13     151         184 179   172 155   13               199 163   152     13   103     163 165               13         168                 13                       194   13 165   129         220   194       13   138 104 152 169     201           13 145                 181       13   131       182               13 129                     89   13 96                        
14           14 157                 178 166 133   14   139 135   165         154 97     14 81   145         185   164       14 124   150       171             14                           14           175               14                   160   121   14     127 150           190       14 139         187           113   14 124       163   205 224           14 163       176       223     153   14       155   185[2]   202       175   14         158       183         14   134                       14       120 136       172         14           146 121            
15     180     15                 196   166 134   15 146 140 135       199             15 82       176     182     177 150   15   149 150     175   171     159     15 131 130 140         194           15   121     162             156   15 122       165   197             15                           15                           15   127       184 207     222       15     125 158                   15           134   203 210   187     15     127                     15 135   141                 189   15 122   115     185   149   149 109     15     123   144                
16           16         169     186 196 179       16             200 200       120   16 89       176             136   16   149   160     166     152       16         165 175 181   147         16       167                   16       146   184   185           16                           16     134               171     16           185 208   216   213     16   148                   147   16         175 140 178         173   16 147 129   148   169   175           16                     204     16           189               16                          
17 178 174   163   17   140                   132   17 140 142     166     195     106     17 94   145   176   191             17   150       174 159         144   17               195           17               184     167 153   17                 156         17     130                     17                 194 174       17           186 210             17 163             215   191       17   134 117 156 176 148       198       17                 182     154   17                       190   17 126       145   194   173 151       17   90   120                  
18           18 158                   167     18               193     109     18 95 129         191 182   166 178     18 129   152   168   156             18 134             196           18 135                 185       18     147                     18   110                 165 167   18                           18                           18       162     205   224 189       18 142       181 149 179             18     131       140             18         175 189 210       202     18   146   133               105   18                          
19           19                   180 167 140   19 126 144 137 153 166   202 192   151       19 99     161 178     182     178     19   146   160       175     160     19           177     151   139 150   19           179 179         138   19   141       186               19                           19           192       174   121   19         167   209             19 164                   170     19   132   156                   19         151 174         175 154   19   119       190               19                     100     19 110                        
20           20                 197         20     134       204 192     113     20 100                 166   139   20 114 147                       20   135           195 151         20               181     167 135   20         167   195 172           20                 183         20       162                   20 105     158                   20   152         210             20     123   179                 20 134 110         147 174           20               237 228         20             194             20           145              
21           21                     167     21 131   127 155 167       141 148 115 120   21 105 134     179 189 192 182 174 165       21 106   154         176       141   21 137   145 157   172     153         21     154                 136   21   127                 136     21 135                         21                           21   135         211   221         21                   186 166     21       159       204   196       21             150     179       21 140 100 146       213     208       21 130         192               21     130                    
22           22 156                     144   22   143   155 167           118     22       162 180 189   183 174   179 139   22   146   163 170       188   161 139   22   137         184       141 150   22         169 181       178       22 134     152   182               22   85   154                   22   154           197           22     146     188   222     211 183   22 166 155 135       209             22 146         158               22     135                     22           193           186   22   141 127             140 106 66   22 110       140                
23           23             181   198   164     23   134 125 156     205       121     23 107 138           176       137   23 106                     120   23             185   154 153       23                 184   167     23   127                       23     136   167 165 156             23                           23 113                         23       162               146   23 146 118     179 159               23 132     150 154     175           23   104   154                   23         153 184           65   23   72   120                  
24       160   24 145 145         171     181 158     24   134 126 157   185   186 144 147 123     24 109   152         173 175     136   24 105 145                   115   24               196           24 136       171                 24             198   139         24                           24 152       177           160 127   24     147                     24   156     177 190         167     24           160 183   210     158   24   124       159       176       24 142                   198 180   24       135       161 173     59   24     122                    
25           25     146           198 182   139   25 139     158     207 186 145 147 124     25 105 135       189 192 173   166       25       163 172     179 184         25   142                   116   25               181           25     146         177       134   25 134 97                       25             189             25             215         177   25   157         216 216   184   135   25   112   160           196       25 137       154     176           25         174   218             25     116                     25                          
26           26               192     159     26     130 159               120   26 109       181           180     26 103 145 157     169 165     159       26       158     186             26             186             26   133         197             26               170       163   26   132                 156     26 121 140       192 218   218         26 167     165   195     219         26         179 164       196       26     139     162           149   26       157               178   26 136 141                       26 103   123                    
27 181         27     139       169   199 182 157 128   27       160 169   206 122   150       27   132     184   192   178         27 105     165         183   160 110   27   141     165 175 184             27     158         174           27 128     155                   27       155                   27                   173       27         172                 27                   184       27   115           206 206   183 154   27 128 128     149                 27             225 242           27           185               27           154              
28           28   143 132 161             156 128   28 140   132       207 132 145   120     28 117 131           172   167 180     28             161             28               198           28       171       174     167     28             195   148   138     28             163   187         28     125                     28                           28 164   142                     28                           28             160   185   168     28 145   150               195 174   28               163     82 63   28 110       124                
29         2008 29     127         193   182   130 2009 29 137   132 160 170 189         120   2010 29         185 190 192 166 178 167     2011 29   146 158             161     2012 29 130   150   165   185       148   2013 29           184   173         2014 29                         2015 29                   185     ### 29                         2017 29     146         218       180 2018 29           196         162   2019 29   111   163 184   190     195   143 2020 29 117         140           146 2021 29                         2022 29             188           2023 29   104                     2024
30         jaar 30                 199   150 125 jaar 30     131 160       128         jaar 30     153 165   190 192   178 168     jaar 30 122       174               jaar 30                 160       jaar 30 127                       jaar 30 111   136     187   175         jaar 30     135                   jaar 30           192           131 jaar 30             218           jaar 30             219 221       142 jaar 30     140     171             jaar 30             162   183       jaar 30           191           170 jaar 30         160             58 jaar 30                         jaar
31       160 gem. 31               194   182     gem. 31     131   169 190 205     147     gem. 31 124       187     168       136 gem. 31 125                     108 gem. 31 123                 148   119 gem. 31         172             126 gem. 31         171     150       140 gem. 31                         gem. 31         183     199         gem. 31                   217     gem. 31                   185     gem. 31                         gem. 31     145                   gem. 31     152       228         163 gem. 31     120         162         gem. 31     132                   gem.
gem. 180 174 180 162 174 gem. 154 148 138 144 167   177 186 197 182 166 137 174 gem. 136 134 130 150 166 178 200 185 144 149 118 120 151 gem. 108 130 144 161 177 189 193 181 172 168 178 153 163 gem. 117 144 150 160 169 172 168 168 184 160 159 129 157 gem. 124 129 145 156 165 175 183 194 161 160 141 141 156 gem. 129 127 151 166 169 178 183 183 181 184 168 143 164 gem. 124 128 140 139 166 181 193 179 154 156 145 128 153 gem. 131 103 121 151 163 162 149 162 180 188 175 166 154 gem. 146 146 128 159 174 190 194 196 196 175 166 125 166 gem. 108 123 147 154 166 185 208 222 218 219 213 194 180 gem. 170 153 143 157 171 188 209 220 221 191 172 149 179 gem. 143 128 117 153 175 165 177 200 207 198 187 167 168 gem. 140 120 136 147 154 159 148 171 183 179 172 153 155 gem. 140 119 138 148 170 187 213 233 236 213 201 180 181 gem. 137 142 121 126 145 179 192 153 172 153 106 78 142 gem. 90 93 123 121 136 140 133 #### #### #### #### #### ####
2008 sept. okt. nov. dec. jaar 2009 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2010 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2011 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2012 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2013 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2014 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2015 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2016 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2017 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2018 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2019 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2020 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2021 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2022 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2023 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar 2024 jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar
          max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.                           max.
max. 181 174 180 166 181 max. 158 158 146 161 169   186 194 199 187 182 155 199 max. 146 144 137 160 170 190 207 205 147 154 147 120 207 max. 139 138 153 165 187 190 196 193 178 179 180 180 196 max. 136 150 158 165 174 175 176 179 188 182 161 157 188 max. 137 142 150 158 165 177 186 198 202 167 148 151 202 max. 136 135 158 171 173 184 186 193 184 188 172 156 193 max. 134 141 147 155 171 187 198 199 163 160 155 140 199 max. 137 116 136 155 167 165 163 170 187 190 185 168 190 max. 152 154 134 162 183 192 199 199 198 183 173 134 199 max. 124 140 147 158 172 192 218 224 221 222 215 208 224 max. 181 161 159 165 177 196 219 224 224 205 182 162 224 max. 146 139 140 163 184 190 190 206 210 203 189 181 210 max. 149 129 145 150 158 174 162 176 185 181 175 159 185 max. 145 134 152 157 175 193 228 242 243 217 206 192 243 max. 155 146 143 135 160 192 194 163 173 173 118 105 194 max. 110 115 132 130 144 154 144 0 0 0 0 0 154
          min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min                           min
min. 178 174 180 159 159 min. 145 140 127 134 165   169 176 195 178 150 123 123 min. 126 120 117 136 163 169 191 122 138 144 97 120 97 min. 81 124 134 156 169 187 191 166 167 164 174 136 81 min. 103 128 145 156 165 169 156 155 182 152 155 108 103 min. 108 111 140 153 164 172 177 191 141 148 131 116 108 min. 119 121 142 162 162 174 179 173 179 178 167 126 119 min. 111 111 130 118 160 173 185 150 139 152 136 115 111 min. 125 85 102 143 158 157 135 156 174 185 165 163 85 min. 139 132 125 155 167 187 189 192 194 172 156 113 113 min. 97 103 146 150 161 181 195 218 216 216 211 177 97 min. 163 139 125 146 167 177 202 215 218 184 162 135 125 min. 139 111 102 140 165 134 170 193 206 195 183 143 102 min. 117 110 127 143 149 140 134 163 182 176 168 146 110 min. 132 100 120 132 164 181 194 225 228 208 195 163 100 min. 122 138 105 120 130 163 188 138 171 140 82 58 58 min. 55 72 113 115 124 126 121 0 0 0 0 0 0

[1]
Windows:
23 mm regen gevallen
[2]
Windows:
112 mm regen