Home
Dag overzicht
Overzichten met foto's
Neerslag overzicht
Maand overzicht
Seizoen overzicht
Jaar overzicht
Alle datums vanaf 1987
Sportief Wandelen
Links Meddo en Winterswijk
Weersites en radarbeelden
Meddose Bijzonderheden
Meddose Weerweetjes
BKZ Vrouwen Meddo
FotoGalerij
Email sturen?
Wie is Ans Prinsen?

Kinderopvang Winterswijk-Meddo

Alle nieuws van Meddo


meteotines weerpagina

Waarschuwing voor Extreem weer of Weeralarm!

weersverwachting
Maandag 26 februari 2018.

Thema: Jaarvergadering.


Locatie: Zaal Spiekerman. Aanvang 20.00 uur.


Ruim 50 dames bezochten de jaarvergadering op deze koude februari avond.

1. De voorzitter, Henriette, opende de vergadering.
Er werd mede gedeeld dat de koffie en een drankje voor rekening van de penningmeester was.
We kregen een plak cake of kruidkoek bij de koffie en na de pauze nog een heerlijk hapje.

2. Henriette las het jaarverslag voor. Een jaarverslag van 2017, dus nog van ZijActief. Er waren geen vragen of opmerkingen.
Henriette zei nog wel dat we allemaal weer automatisch lid van de nieuwe ver. BKZ zijn geworden.
Bij de notaris was dit afgesproken om dit op deze manier aan de leden mede te delen.

3. Ina Heesen vervolgde met het oplezen van het financieel verslag. Ook hier waren geen vragen of opmerkingen. Verdiend applaus!

4. De kas controle had alles goed gekeurd.
Er werd een nieuw lid kascontrole gevraagd. Dit werd Trees Kondring.

5. Bestuursverkiezing.

6. Aftredend en herkiesbaar waren Ina Heesen en Annie Knuivers.
Een applaus en alles was snel geregeld.

7. Huldiging leden.

60 jaar lid was Greta Esselink.

50 jaar lid waren Thea te Walvaart, Lies Dorsthorst, Magda Koldewey en Nelly Raben.
Ze kregen allemaal een bos bloemen en een pen.

Ans Prinsen kreeg een bos bloemen als dank voor het plaatsen van foto's en soms verslag van de bijeenkomst op de site: www.weerstation-meddo.nl 

Anita Gunnewijk werd bedankt met een bos bloemen voor de ondersteuning van het secretariaat in het afgelopen jaar.

8. Rondvraag. Als goed doel voor het jaar 2018 werd gekozen voor Stichting Vrienden van het SKB.

De Stichting Vrienden van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix staat los van het ziekenhuis, maar heeft er natuurlijk wel nauwe contacten mee. Bijvoorbeeld om te horen wat er nu echt nodig is. Of om te bespreken hoe het beschikbare geld het beste zou kunnen worden besteed. De Vrienden voeren een eigen beleid, waarbij ze in de uitvoering mogen rekenen op ondersteuning uit het ziekenhuis. Maar altijd staat het welzijn van de patiënt voorop.

Ans Elferink vroeg nog even de aandacht voor het vele werk dat het bestuur afgelopen periode heeft gehad met het oprichten van de nieuwe vereniging BKZ Vrouwen Meddo. Ze vond dat het bestuur wel een applaus had verdiend.
Ans Prinsen vertelde dat de koersbalmiddag nog steeds zeer goed verloopt. Koersbal is geen onderdeel meer van BKZ maar de mat blijft wel eigendom van BKZ. Het 10 jarig bestaan is al gedeeltelijk gevierd met een extra middag koersbal incl. een lunch. Maar eind van dit seizoen is het echt 10 jaar.

9 Pauze en vervolg.

Na de pauze werden we in groepen gedeeld. We kregen allemaal een boekwerk voor ons met vele plaatjes en vragen. En die moesten beantwoord worden. Dit onder leiding van de bestuursleden Mini en Ida. Tot 22.00 uur hadden we de tijd om alles in te vullen.
De meeste goede antwoorden had groep 10 met 60 punten. Daarna groep 6 met 60 punten en groep 3 met 59 punten.
Het was een gezellige, zelfs nog leerzame afsluiting, van de jaarvergadering.

10. Sluiting. Henriette sloot de bijeenkomst af met enkele mededelingen.

En nog even een herinnering: wie de contributie nog niet heeft overgemaakt, het kan nu op het nieuwe rekening nummer. Dit stond op de laatste uitnodiging.

Opgemaakt door Ans Prinsen

Klik hier op voor een verzameling foto's van het seizoen 2017- 2018.

Terug naar startpagina BKZ Vrouwen Meddo