Home
Dag overzicht
Overzichten met foto's
Neerslag overzicht
Maand overzicht
Seizoen overzicht
Jaar overzicht
Alle datums vanaf 1987
Sportief Wandelen
Links Meddo en Winterswijk
Weersites en radarbeelden
Meddose Bijzonderheden
Meddose Weerweetjes
BKZ Vrouwen Meddo
FotoGalerij
Email sturen?
Wie is Ans Prinsen?

Kinderopvang Winterswijk-Meddo

Alle nieuws van Meddo


meteotines weerpagina

Waarschuwing voor Extreem weer of Weeralarm!

weersverwachting
Maandag 18 februari 2019:

Jaarvergadering

Locatie: Zaal Spiekerman, aanvang 20.00 uur

1 Opening.
Door voorzitter Mini Uwland. Ze kon bijna 60 dames welkom heten. Vanavond een gratis avond. Koffie, cake, drankje en warme hap uit de kas
2 Jaarverslag.
Werd door de voorzitter opgelezen.
3 Finacieel verslag.
Ina Heesen gaf toelichting op het financieel verslag. Mooi bedrag overgehouden het 1e jaar BKZ.
4 Kascontrole en benoemen nieuw lid kascontrole.
Kas werd goed gekeurd. Nieuw lid kascontrole werd Marianne Raben
5 Bestuursverkiezing.
a Aftredend en niet herkiesbaar: Annie Knuivers. Zij werd bedankt voor haar inzet voor ZijActief en 1 jaar BKZ. Heeft 2 perioden in het bestuur gezeten. Zij kreeg een attentie en een bos bloemen.
b Aftredend en herkiesbaar: Ida te Boome en Anja ten Dolle. Beiden werden herkozen door applaus van de leden.
c Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: Trudi Haeke. Geen tegenkandidaten. Dus Trudi werd ook door applaus van de leden gekozen in het bestuur.
6 Huldiging leden. Gerda van Zeeland-Smeenk was 70 jaar lid. Ans Elferink-te Brake en José Schurink-Harbers waren 40 jaar lid en Truus Pierik-Zieverink was 25 jaar lid. Ze kregen alle 4 een pen en een bos bloemen. En applaus van de leden.
7 Rondvraag. Ideeen voor een goed doel. Er zal geld naar de Kerstcommissie gaan en naar SKB voor Gambia.
7 a Maria Hulde Hier is steeds minder belangstelling voor. BKZ stopt met het organiseren. Wat het kerkbestuur doet is nog afwachten. De kans is klein is dat zij dat gaan doen.
8 Rondvraag en pauze. 1: Op de uitnodiging aan de leden mag best de voornaam staan i.p.v. mevr...... 2. Jaarverslag gaat van jan. tot jan. Januari 2019 was ook al mee genomen. Geen fout maar opmerking.
Ans Prinsen kreeg een bos bloemen voor de verslagen en foto's die zij maakt van de bijeenkomsten en die te lezen zijn op de site : www.weerstation-meddo.nl
Na de pauze een optreden van Fons Monasso.

9 Sluiting. Dit gebeurde ook door Mini Uwland en na het bedanken van Fons Monasso wenste zij iedereen wel thuis.

Klik hier op voor een verzameling foto's van het seizoen 2018- 2019.

Terug naar startpagina BKZ Vrouwen Meddo