Home
Dag overzicht
Overzichten met foto's
Neerslag overzicht
Maand overzicht
Seizoen overzicht
Jaar overzicht
Alle datums vanaf 1987
Sportief Wandelen
Links Meddo en Winterswijk
Weersites en radarbeelden
Meddose Bijzonderheden
Meddose Weerweetjes
BKZ Vrouwen Meddo
FotoGalerij
Email sturen?
Wie is Ans Prinsen?


Dinsdag 11 september 2018

Thema: Nierstichting

Locatie: zaal de Eendracht, aanvang 20.00 uur.

Regiomanager Elvira Eggink kwam ons vertellen wat de Nierstichting doet.

Op de 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar kwamen zo'n 60 dames. En enkele heren. Niet leden waren ook welkom.
Onze voorzitter, Mini Uwland, opende de avond met een welkom aan alle aanwezigen en vooral aan Elvira Eggink en de heren Willy en Vincent Schurink. Daarna las zij een toepasselijk gedicht voor en gaf de microfoon over aan Elvira.

Ans Elferink had Elvira gevraagd. Ans is een medewerker van de nierstichting in Meddo.

Via een beeldscherm legde Elvira uit wat de Nierstichting nou precies doet met het geld dat elk jaar door vele collectanten in het land, ook in Meddo, wordt opgehaald.

De Nierstichting bestaat dit jaar 50 jaar. Deze stichting wordt niet gesubsidieerd door de overheid.
Er zijn op dit moment 6500 dialyse patiënten. Meer dan 10.000 mensen hebben een donor nier. Ruim 900 mensen staan er op de wachtlijst.

Ze vertelde eerst over de speerpunten van de nierstichting. (zie foto in de fotogalerij) Daarna meer wat je zelf kunt doen.
Vooral het gebruik van zout is slecht voor onze nieren. Een mens zou maximaal 6 gr. zout mogen gebruiken. Hier werd verder op ingegaan.
Medicijnen zoals diclofenac en ibuprofen zijn ook schadelijk voor de nieren.

Bezoek de site van de Nierstichting eens op uw gemak en lees wat je er zelf aan kunt doen om gezonde nieren te blijven houden.

Er werden ook mensen gehuldigd. Zij collecteren al vele jaren in Meddo. Harrie Schurink, 10 jaar. Ans Elferink, Melanie Dibbelink, Jannie Abbink, Magda Koldewey en Francis Tiggeloven allemaal 25 jaar.
Melanie en Francis waren afwezig. De anderen werden in het zonnetje gezet. Een bloemetje en een klein collecte busje. En applaus van de hele zaal.

Ans Elferink vertelde nog dat in de afgelopen 24 jaar in Meddo € 31.000 was opgehaald.
Volgende week gaan de collectanten weer op pad!!!

Na de pauze kwamen de broers Willy en Vincent Schurink vertellen over de niertransplantatie die zij ondergaan hebben. Vincent was de ontvanger. Hij had de ziekte van Berger, waardoor de nieren steeds kleiner worden en een nierdialyse nodig is.
Willy was de donor. Een zus had zich ook beschikbaar gesteld maar zij had geen match met Vincent.
De eerste onderzoeken met Willy begonnen in okt. 2002, 11 nov kwam de uitslag: alles was uitsetkend.
In maart 2003 werd de operatie doorgesproken. De linker nier zou naar zijn broer gaan.
11 maart 2003 was de operatie.

Mijn verhaal is ingekort. De broers hebben het heel uitgebreid om de beurt verteld. Alles is bij hun goed gegaan. De donor is nu 64 en gebruikt geen medicijnen. De ontvanger is 63 jaar en moet wel levenslang medicijnen gebruiken om afstoting te voorkomen. Was onlangs voor contole geweest. Die ene nier werkte nog voor 110%. Geweldig om dit te horen. Willy en Vincent kregen als dank een envelop met inhoud.

De voorzitter bedankte iedereen voor hun aanwezigheid.
Mocht iemand nog ideeën hebben, er staat een ideeënbus in de zaal.

Nog even een opmerking van mijn kant. Ik hoop dat iedereen nu het nieuwe jaarprogramma heeft ontvangen en alle data in haar agenda of op de kalender kan zetten.
Natuurlijk staan ze op deze site ook als herinnering.

ANS PRINSEN

Klik hier op voor een verzameling foto's van het seizoen 2018- 2019.

Terug naar startpagina BKZ Vrouwen Meddo