Home
Dag overzicht
Overzichten met foto's
Neerslag overzicht
Maand overzicht
Seizoen overzicht
Jaar overzicht
Alle datums vanaf 1987
Sportief Wandelen
Links Meddo en Winterswijk
Weersites en radarbeelden
Meddose Bijzonderheden
Meddose Weerweetjes
BKZ Vrouwen Meddo
FotoGalerij
Email sturen?
Wie is Ans Prinsen?

Kinderopvang Winterswijk

Alle nieuws van Meddo


meteotines weerpagina

Waarschuwing voor Extreem weer of Weeralarm!

weersverwachting
Donderdag 26 januari 2017

Jaarvergadering

Locatie: Zaal Spiekerman, aanvang 20.00 uur.

1 Bijna 60 dames kon de voorzitter welkom heten. Dit keer waren de consumpties voor rekening van de penningmeester. 1 Koffie, 1 consumptie, cake en een warme hap.

2 Daarna werd het jaarverslag voorgelezen door Henriette. Helaas waren de maanden september tot en met december per ongeluk vergeten. Die krijgen we op de volgende vergadering te horen.
Ans Prinsen kreeg bos bloemen als dank voor het plaatsen van foto's en kort verslag van elke bijeenkomst op de site:www.weerstation-meddo.nl.

3 Het financieel verslag werd door Ina opgelezen. En enkele vragen werden beantwoord.

4 De kascontrole heeft het verslag goed gekeurd. Nieuw lid kascontrole werd Rosalien Lansink.

5 Bestuursverkiezing.
6 Aftredend en herkiesbaar: Henriette Zieverink. Zij werd herkozen voor 3 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar: Anita Gunnewijk. Van haar werd afscheid genomen. Anita was secretaresse en zal het komende jaar nog ondersteuning geven aan de nieuwe secretaresse.
Mini Uwland werd onder applaus van de leden als nieuw bestuurslid aangenomen.

7 Er werden deze avond vele leden gehuldigd.
25 jaar lid van ZijActief afd. Meddo: Irma Arink, Elly Buning, Fieny Koldewey, Trees Kondring, Rosalien Lansink, Maria Schilderink en Diny Westhoff. (Irma Arink kon niet op tijd aanwezig zijn, daarom staat zij apart op een foto).

40 jaar lid waren Doortje Elsinghorst, Annie Spiekker en Marianne Raben.
Marianne Raben was niet aanwezig.

50 jaar lid was Jo Lantink en 70 jaar lid was Annie te koppele

8 Tijdens de rondvraag werd er afgesproken dat de € 200,-- voor een goed doel dit jaar naar muziekver. St Jan gaat.
Voor de kerstavond kunnen ideeën in de ideeën bus worden gedaan. Kerstcommisie oprichten????
ZijActief afd. Gelderland????? Hoe gaat dit verder. We wachten nu 11 maart af. De jaarvergadering van ZijActief afd. Gelderland bij zalencentrum Radstake, Heelweg.

Er was nog een mededeling van het bestuur dat in april ons 2 jaarlijks uitstapje zal plaats vinden.

9 Na de rondvraag was er pauze en daarna werd er een bingo gespeeld. Elke ronde waren er drie prijsjes te verkrijgen.

10 Rond 21.45 uur werd deze jaarvergadering afgesloten. En wie zin had kon nog even gezellig blijven napraten. De volgende vergadering is op 16 februari.

KLik hier op voor een verzameling foto's van seizoen 2016-2017

Terug naar startpagina BKZ Vrouwen Meddo